Boetebeleid

Boetebeleid individuele leden

  • Betaling van een opgelegde boete geschiedt uitsluitend door middel van overboeking op het rekeningnummer van Zaalvoetbal Weert.
  • Is de factuur na 14 dagen niet betaald dan houdt Zaalvoetbal Weert zich het recht voor om de digitale spelerspas te deactiveren. De spelerspas wordt pas geactiveerd op het moment dat het volledige bedrag op de rekening overgeboekt is.
  • Is het bedrag aan het einde van het seizoen nog niet betaald, dan zal middels een automatische incasso Zaalvoetbal Weert het bedrag alsnog verhalen op de speler. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het bestuur besluiten om de speler te royeren.

Boetebeleid teams

  • Wanneer de KNVB (via Zaalvoetbal Weert) een volledig team een boete oplegt, bijvoorbeeld voor het niet op komen dagen bij een wedstrijd *, dan zal het betreffende bedrag te allen tijde volledig verhaalt worden bij het voltallige team.
  • Zaalvoetbal Weert zal een factuur met het volledige bedrag versturen naar de teamleider.
  • Deze teamleider heeft 14 dagen de tijd om er voor te zorgen dat het totaalbedrag overgeboekt wordt naar de rekening van Zaalvoetbal Weert.
  • Is de factuur na 14 dagen niet betaald dan houdt Zaalvoetbal Weert zich het recht voor om alle digitale spelerspassen te deactiveren. De spelerspasjes worden pas geactiveerd op het moment dat het volledige bedrag op de rekening overgeboekt is.
  • Is het bedrag aan het einde van het seizoen nog niet betaald, dan zal middels een automatische incasso Zaalvoetbal Weert het bedrag alsnog verhalen bij alle spelers (evenredig verdeeld). Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het bestuur besluiten een of meerdere spelers van het team te royeren.

* Let op: ieder team dient minimaal 1 maand van te voren bij de wedstrijdsecretaris aan te geven wanneer men een wedstrijd niet kan spelen. De wedstrijd kan dan nog in de week voorafgaand worden ingepland.