Beëindigen

Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen dan dient dit uiterlijk 1 juni via het onderstaande digitale formulier kenbaar gemaakt te worden. Je krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 juni, een bevestiging van uitschrijving via e-mail van de ledenadministratie. Zorg er in ieder geval voor dat je tijdig aan je financiële verplichtingen hebt voldaan, anders wordt de beëindiging van het lidmaatschap niet gehonoreerd.

Na 1 juni is het niet langer mogelijk om je af te melden als lid en ben je contributie plichtig voor het gehele daaropvolgende seizoen. Voor eventuele vragen rondom de beëindiging van je lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie: ledenadministratie@zvweert.nl

Beëindigingsformulier:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Speelt voor het volgende team (verplicht)
Zaalvoetbal Weert 1Zaalvoetbal Weert 2Zaalvoetbal Weert 3Zaalvoetbal Weert 4Recreantenteam

Hierbij verklaart u uw lidmaatschap bij Zaalvoetbal Weert te willen beëindigen. Uw lidmaatschap wordt pas beëindigd indien u aan al uw financiële verplichtingen (lees: contributie/boetes) hebt voldaan.