Wedstrijdformulier

Een voorbeeld van een wedstrijdformulier download je hier. Wedstrijdformulieren zijn voldoende beschikbaar bij kantinebeheerder Danny.

Op het wedstrijdformulier dienen altijd de volgende zaken ingevuld te worden (het bovenste gedeelte van het formulier wordt normaalgesproken ingevuld door het thuisspelende team):

Rechtsboven: aankruisen wat van toepassing is (bijv. ‘mannen’ en ‘competitie’)

Sporthal: [bij thuiswedstrijden is dit Sporthal Op den Das]

Wedstrijddatum: [spreekt voor zich]

Klasse: [spreekt voor zich]          Wedstrijdnummer: [is te vinden via www.voetbal.nl / KNVB widget]

Wedstrijd: [spreekt voor zich]

Naam thuisclub / naam bezoekers: [spreekt voor zich]            Relatienummer: MJ-GL-61A

Vul hieronder alle rugnummers, relatienummers, achternamen en voorletters in van alle spelers en coach van jouw team.

Als aanvoerder vul je daaronder opnieuw je relatienummer in en zet je een handtekening voor aanvang van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd vul je je paraaf in.

Let op: lever het wedstrijdformulier na de wedstrijd in bij Danny (kantinebeheerder) of stop het in de brievenbus!
Let op: het bezoekende team krijgt alleen het laatste vel mee na de wedstrijd! Deze hoeft niet ingeleverd te worden, maar bewaar je voor je eigen ‘administratie’.