Rapportformulieren

Wanneer er een speler van een team van Zaalvoetbal Weert uit het veld wordt gestuurd of een speler van een tegenstander van een team van Zaalvoetbal Weert wordt uit het veld gestuurd, dan dient er altijd een rapportformulier ingevuld te worden.

De tuchtcommissie legt straffen op aan de hand van verklaringen (rapportformulieren) van de betrokkene/beschuldigde zelf (verweerschrift), beide verenigingsbesturen (of namens deze bijvoorbeeld de aanvoerder of de leider) én de scheidsrechter.

Download hier het rapportformulier (+ uitleg) vereniging speler

Download hier het rapportformulier (+ uitleg) vereniging tegenspeler

Via de volgende URL zijn nog andere rapportformulier te downloaden, bijvoorbeeld in het geval van gestaakte wedstrijden of ernstige misdragingen:

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/tuchtzaken/rapportformulieren-en-handige-documenten

Let op: deze formulieren dienen volledig ingevuld binnen 3 werkdagen na de wedstrijddag in het bezit te zijn van het betreffende districtskantoor!