KNVB spelerspasjes

Iedere speler van Zaalvoetbal Weert krijgt een KNVB spelerspas (mits hij/zij aan de contributieverplichtingen heeft voldaan). Met deze pas kan hij/zij deelnemen aan competitiewedstrijden.

Op deze pas staat een geldigheidsdatum. Iedere teamverantwoordelijke dient in de gaten te houden of alle pasjes nog geldig zijn. Dreigt een spelerspas te verlopen, dan geef je dit tijdig door aan de wedstrijdsecretaris Hassan Abkhar. Hij zal er dan voor zorgen dat er een nieuwe pas wordt aangevraagd bij de KNVB.

De spelerspassen dienen voor 1 mei van ieder seizoen door iedere teamleider weer ingeleverd te worden bij het bestuur. De spelerspassen zullen door het bestuur weer uitgegeven worden ruim voor de start van het nieuwe seizoen, op voorwaarde dat de leden aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.