Historie

Een korte geschiedenis van Zaalvoetbal Weert (voorheen SV Altweerterheide futsal en Futsalvereniging Weert)

De bouw van sporthal Op den Das in 1981 vormde de start voor de explosieve groei van het zaalvoetbal in de regio Weert. Door op de juiste wijze in te spelen op de mogelijkheden, die deze nieuwe voetbaltak de vereniging bood, bezorgde SV Altweerterheide zichzelf een reputatie, die ze in het veldvoetbal nooit had kunnen veroveren. In het seizoen 1987/1988 hoorde de club tot de grootste zaalvoetbalverenigingen in Limburg (6 seniorenteams) en speelde het 1ste team op het hoogste plan (Hoofdklasse).

Hoe kon SV Altweerterheide deze zeldzame positie veroveren?

Om te beginnen lag er in 1981 een forse behoefte aan zaalvoetbal. In m.n. Zuid-Limburg werd deze sport al op grote schaal bedreven. In Weert kreeg deze tak van het voetbal geen kans bij gebrek aan sporthaluren. De bouw van de luchthal gaf ruimte aan deze sport. Daarbij kwam nog eens, dat Sportstichting Altweerterheide, als beheerster van de hal, veel aandacht schonk aan zaalvoetbal in plaats van tegenhield, zoals bij veel clubs gebeurde. Altweerterheide profiteerde op die manier geweldig van de populariteit van het zaalvoetbal. Complete teams meldden zich aan om onder de vlag van SVA zaalvoetbal te gaan spelen. Het niveau werd daardoor omhooggestuwd. Na de proefcompetitie van 1981-1982 ging een “echte” competitie van start in de 2de klasse van de KNVB. Bijna uitsluitend Weerter teams namen eraan deel, met daaronder 3 teams van Altweerterheide. Het 2de team bestond uit bijna uitsluitend nieuwe leden, die onder de zgn. adoptieregeling speelden. Met glans troefde dit team de favorieten Wilhelmina 1 en 2 en Altweerterheide 1 af en werden kampioen. De kern van dit team, dat bestond uit Huub Peters, Jos Levels, Jos Smolenaers, Mano Wacanno, Huub Dreessen, Henk Beelen en Jacques Creemers, zou later doorstoten naar de Hoofdklasse.

Voor het zover was, moest er echter het e.e.a. worden aangepast. De zaalvoetbalafdeling breidde snel uit tot 6 seniorenteams. Deze vormden allemaal een soort vriendenclub, waar nauwelijks een “buitenstaander” geduld werd. Bovendien streefden deze groepen nauwelijks hoge prestaties na. Om een optimaal effect te halen uit het aanwezige potentieel, werd, na een lange en open discussie, besloten om een selectie te vormen, een coach aan te trekken en met het 1ste team te gaan streven naar het hoogst haalbare op sportief gebied. Het resultaat van deze ommezwaai was verbluffend. Met Jacq. Luys als coach (hij bracht ook al eens ooit Altweerterheide 1 naar de 3de klasse KNVB-veldvoetbal), werd meteen in het eerste seizoen een, met St. Odilienberg gedeelde, 2de plaats gehaald, achter kampioen Perey Verz. 2. Omdat dit 2de team niet naar de Hoofdklasse kon promoveren, was een beslissingswedstrijd noodzakelijk. In sporthal Horn trok Altweerterheide, in een mateloos spannende partij en met keeper Huub Haex in een glansrol, aan het langste eind: 2-1.

De “oude garde”, die dit resultaat behaalde, hield het zowaar nog een jaar vol in de Hoofdklasse. Daarna werd besloten opnieuw de koers aan te passen. De zaalvoetbalcommissie werd versterkt en verder verzelfstandigd en voor de selectie kwam er een, zij het bescheiden budget, om te proberen met een mixture van eigen en van buitenaf aangetrokken spelers, het hoge niveau te handhaven.

De ontwikkelingen in het zaalvoetbal gaan snel. In de jaren 90 lukt het het eerste team van SV Altweerterheide om opnieuw door te stoten naar de Hoofdklasse. Na enkele jaren op een iets lager niveau geacteerd te hebben, kon het eerste team starten aan een indrukwekkende opmars. Het team, bijna uitsluitend bestaand uit Marokkaanse spelers, promoveerde 3 keer achter elkaar. Na een aantal jaren in de Eredivisie te hebben geacteerd, degradeerde het team in 2009 naar de Eerste Divisie. In 2006 werd, na de promotie, ook nog eens de KNVB-beker in de wacht gesleept.

Na deze mooie jaren kon er helaas geen vervolg gegeven worden aan deze prestaties. Inmiddels speelt het 1e team op 1e klasse niveau.