Sancties bij wangedrag

Als bestuur zijn wij zeer vereerd met jouw lidmaatschap en de inzet voor je team. Dit geldt ook voor supporters en sponsoren die de wedstrijden van onze zaalvoetbalteams regelmatig bezoeken. Wij verwachten wel dat jullie, met alle respect voor jullie inzet en gedrevenheid, de scheidsrechters en de tegenstanders met respect zullen behandelen.

Geheel vrijblijvend zijn deze verwachtingen overigens niet. Mocht jij op dit punt over de schreef gaan, dan zullen we jou daarop aanspreken en eventueel volgen er dan sancties. Zo vinden wij, dat je je absoluut verre dient te houden van discussies met de scheidsrechter(s) over diens beslissingen. De scheidsrechter fluit en jij voetbalt. Dat is de taakverdeling en daaraan heb je je te houden!

Zou je, vanwege mekkeren tegen de scheidsrechter, tegen een rode kaart aanlopen, dan nemen we je dat zeer kwalijk. Onze sanctie is dan ook niet mals: minimaal 5 wedstrijden schorsing. Mocht je niets geleerd hebben na deze ervaring en opnieuw binnen 1 kalenderjaar, wegens mekkeren, tegen een rode kaart oplopen, wordt je minimaal 10 wedstrijden geschorst. Mocht je hierna, binnen 1 kalenderjaar (na de tweede overtreding), weer wegens mekkeren tegen een rode kaart aanlopen, ben je automatisch geroyeerd als lid.

Dit klinkt allemaal nogal dreigend, maar wanneer je alleen maar de intentie hebt bij ons lekker te zaalvoetballen, komt dat dik in orde. Laat er ons met z’n allen een mooi zaalvoetbalseizoen van maken, waarbij de vonken er weer eens afspatten. Maar wel binnen de keurige nette grenzen, met respect voor iedereen en alles.

Het bestuur van Zaalvoetbal Weert kan de volgende sancties opleggen bij wangedrag tijdens wedstrijden van ieder team:

Overtreding: Sanctie:
Supporter scheldt de scheidsrechter uit Uit de hal verwijderd worden
Supporter scheldt de tegenstander uit Uit de hal verwijderd worden
Supporter scheldt spelers Zaalvoetbal Weert uit Uit de hal verwijderd worden
Supporter betreedt het speelveld Uit de hal verwijderd worden + Halverbod voor minimaal een half jaar
Supporter volgt aanwijzingen van halbeheerder of suppoost niet op Uit de hal verwijderd worden
Supporter gedraagt zich agressief ten opzichte van de scheidsrechter(s) Uit de hal verwijderd worden + Halverbod voor minimaal een jaar
Supporter gedraagt zich agressief ten opzichte van de halbeheerder of suppoost Uit de hal verwijderd worden + Halverbod voor minimaal een jaar
Speler of lid van de technische staf van Zaalvoetbal Weert gaat in heftige discussie met de scheidsrechter(s) Het bestuur van Zaalvoetbal Weert legt een schorsing op van minimaal 5 wedstrijden. Bij een tweede overtreding volgt een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Bij een derde overtreding volgt een royement.
Speler of lid van de technische staf van Zaalvoetbal Weert wordt agressief (fysiek contact) ten opzichte van de scheidsrechter(s) Royement
Team of speler(s) vervuilt of vernielt zaken in een sporthal, kleedlokalen of andere ruimtes behorende bij een sporthal. De schade wordt door het gehele team vergoedt + er wordt door het bestuur een schorsing opgelegd aan het betreffende team of speler(s). De hoogte van de schorsing is afhankelijk van de mate van vervuiling c.q. vernieling