Contributiebeleid

De contributie zal 1 keer per seizoen via een automatische incasso worden geïnd. Dit zal in september/oktober van ieder jaar gebeuren.

Dit zijn de ‘spelregels’:

1. In augustus of september van ieder jaar zal Zaalvoetbal Weert via een automatische incasso bij ieder lid de volledige contributie innen (via automatische incasso) . Ruim van te voren stuurt Zaalvoetbal Weert een e-mail met daarin de datum van deze incasso.

2. Zaalvoetbal Weert zal de leden waar geen automatische incasso van kon worden verkregen via e-mail een factuur (herinnering) sturen met het verzoek om de contributie alsnog te voldoen. Mocht op de gestelde deadline (vermeld op deze factuur) de betaling van de contributie niet gedaan zijn, dan zal de digitale spelerspas niet geactiveerd worden voor het nieuwe seizoen. De digitale spelerspas zal pas worden geactiveerd wanneer het volledige bedrag op de bankrekening staat (contante betalingen zijn niet langer mogelijk).

3. Na het verstrijken van de deadline op de factuur zal Zaalvoetbal Weert een eerste aanmaning per e-mail sturen.

4. Mocht er ook op deze deadline geen betaling zijn ontvangen dan zal Zaalvoetbal Weert een laatste aanmaning versturen waarin vermeld staat dat bij niet-betaling binnen het gestelde aantal dagen de vordering uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau (waarbij meerkosten voor rekening zijn van het lid).

5. Er worden geen betalingsregelingen afgesloten voor contributies.

6. Leden dienen zelf door te geven aan hun team/leider/coach dat zij door een betalingsachterstand van de contributie (tijdelijk) niet speelgerechtigd zijn (deactivatie spelerspas).

7. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen en/of wijziging van mobiel nummer en/of wijziging van emailadres. Aangezien de facturen, herinneringen en aanmaningen per email worden verstuurd dient het emailadres up-to-date te zijn. Mocht het emailadres niet langer in gebruik zijn en daaruit volgt dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau dan is dit de verantwoordelijkheid van het lid zelf.
Adreswijzigingen kunnen hier doorgegeven worden.

Aan- en afmelden als lid
Het afmelden als lid van Zaalvoetbal Weert kan alleen via de website www.zvweert.nl. Via de menuoptie Club – Lidmaatschap – Beëindigen kun je jouw afmelding kenbaar maken. Je afmelding wordt pas definitief wanneer je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan, je ontvangt dan per e-mail een bevestiging. Wanneer je een afmelding gedurende het seizoen indient heb je geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie. In verband met administratieve werkzaamheden dient een afmelding vóór  1 juni ingediend te zijn. Vanaf 1 juni gaat Zaalvoetbal Weert er daarmee van uit dat alle niet-afgemelde leden opnieuw voor (minimaal) één jaar lid blijven en daarmee voor dat gehele nieuwe seizoen contributieplichtig zijn.

Bij aanmelding als nieuw lid van de vereniging tijdens het seizoen krijgt iedere speler een factuur per e-mail. Pas als het betreffende bedrag betaald is wordt er voor deze speler een spelerspas bij de KNVB aangevraagd en geactiveerd.